house.png 首页 > 通知公告

文学与新闻学院2019年“伟人之托”本科生千万奖助学金评定结果公示

文章来源: 点击数: 419 更新时间: 2019-12-12

        经个人申请、学院审核、学院奖助学金评审小组评定,现将2019年“伟人之托”本科生千万奖助学金获得者名单公示,公示时间为2019年12月12日至12月14日,具体名单如下:

奖学金(2人):
  刘    睿     2017级新闻学2班 
         张锦芳     2017级汉语言文学3班
助学金(4人):
        邹    蕾     2016级汉语言文学3班
        景晓蓉     2017级汉语言文学2班
杜双双     2017级广告学2班
赵红梅     2019级广告学1班

                                       文学与新闻学院
2019年12月12日